15 let zkušeností v oblasti veřejné podpory a výzkumu a vývoje

Veřejná podpora · Financování výzkumu a vývoje · Management duševního vlastnictví a transfer technologií · Veřejné zadávání

Matej Kliman

Matej (psáno "Matej", vyslovuje se "Matěj") vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblastech veřejné podpory a výzkumu a vývoje.
V oblasti výzkumu a vývoje má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro prakticky všechny významné instituce v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací (MŠMT, TAČR, MPO, MMR, MHMP, MPSV, atd.), tak na straně příjemců (UOCHB a IOCB Tech, UK a KPPT UK, KAVČR a CCeT AVČR a CUIP, MU, VUT, JU, ČVUT, VŠCHT, UPOL, VŠBTUO, UHK, FU AVČR, FZU AVČR, UJF AVČR, CVŘ, CESNET, atd.) a soukromých firem (Například americká spin off společnost DiscitisDx, český spin off TRIX Connections, s.r.o., CUIP, s.r.o., IOCB Tech, s.r.o., Inc., Doosan Škoda Power, a.s., Nuvia, Zentiva, Benteler, GEA, Lexmark apod.). Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů (ELI-Beamlines, HiLASE, BIOCEV, CEITEC, NETME, ESS, e-infrastruktura CZ, apod.).V oblasti veřejné podpory má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro MMR, MPO, TAČR, MŠMT, MPSV, MHMP,  TCHK, SIC, TIC, UK